Google Website Translator

2554-12-15

งานของเป๋า ปิยพงษ์ ศิริมงคล

1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าเป๋าเป็นเหล้า ผมเองไม่สามารถบอกได้ว่าเขาคือเหล้าอะไร เพราะเป๋าเป็นคนหลายรสชาติมาก ตามความเห็นส่วนตัวผมว่าเป๋าคือ น้ำหมักป้าเช็ง

    ตอบลบ